Teknisk rådgivning – Konsultation

Säkert, tillförlitligt och kostnadseffektivt.

Tre ord som genomsyrar och enkelt beskriver kraven från dagens industri. Att välja rätt tätning är en viktig del för att undvika läckage som kan orsaka olyckor och produktionsbortfall samt påverka såväl miljö som ekonomi.

ProSeal hjälper till att välja rätt teknologi och tekniska lösningar för unika kundbehov utifrån kundens önskemål. Med vår långa erfarenhet, kunskap och rutin kan vi erbjuda konsultation med säkra lösningar även för de mest krävande applikationerna. Från Chesterton drar vi även nyttan av deras enorma applikationsbank med tätningslösningar från hela världen.

Vår produktportfölj består av ett brett sortiment av högkvalitativa standardprodukter. Förutom tätningsprodukter har vi även en styrka och ett know-how inom kul- och rullningslager samt öppna och slutna transmissioner. Vi konstruerar, tillverkar och monterar kundspecifika lösningar oavsett applikation.

Detta gör ProSeal unikt

Specialister
Chesterton är världsledande inom tätningsteknologi och tillverkar/levererar tätningar över hela världen.

Experter
Vi vet vilka krav som ställs från industrin och har både breda och djupgående kunskaper inom olika former av processer.

Heltäckande
Vår produkt- och serviceportfölj erbjuder lösningar för all form av industri och olika varianter av avtätning, transmissioner, lagermontage, samt laseruppriktning av maskinutrustning.

Professionella
Vi är en partner med applikationsexpertis och bred kunskap att ge teknisk konsultation.

Kundorienterade
Med vår egen serviceavdelning, kompetent personal, vårt stora lager och ett omfattande nätverk av produktionsenheter och kollegor, kan vi erbjuda en tillgänglighet för våra kunder i regionen som är svårslagen. Vi står till våra kunders förfogande 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och tillhandahåller även kundanpassade, planerade, service- och ronderingsprogram.