WR

Lagerband för hydraulisk och pneumatiska applikationer. Skräddarsydda lagerband för hydrauliska och pneumatiska applikationer.

  • Utbytbara lager, en kostnadseffektiv metod att förbättra utrustningens prestanda
  • Minska radiella rörelser, förhindrar kontakt metall mot metall och ökar tätningens livslängd
  • Skräddarsydda slitringar eliminerar onödig modifiering
  • Maskinbearbetningen ger möjlighet att skräddarsy tätningsmåtten

Produktblad WR

Ladda ner

Katalog Polymer Seals

Ladda ner