Lubri-Cup VG

Automatiskt system för enstaka smörjpunkter. Doserar automatiskt Chesterton-smörjfett till kritiska områden och eliminerar risken för under- eller översmörjning.

  • Mikroprocessorstyrt pulsdoseringssystem
  • Enheten drivs av kvävgas
  • Inställbar timer
  • Engångsenhet
  • Enkel inställning och användning

Broschyr smörjmedel

Ladda ner