Lubri-Cup S

Automatiskt system för enstaka smörjpunkter. Doserar automatiskt Chesterton-smörjfett till kritiska områden och eliminerar risken för under- eller översmörjning.

  • Lågt matningstryck eliminerar risk för brott i lagertätningen
  • Ger sex gånger större tidsintervall för smörjfettsdoseringen
  • Sänker arbetskostnaderna för smörjfettsapplicering med över 80%
  • Genomskinlig behållare – visar tydligt smörfettsnivån
  • Enkel påfyllning direkt på plats

Broschyr smörjmedel

Ladda ner