Lubri-Cup EM

Automatiskt system för enstaka smörjpunkter. Doserar automatiskt Chesterton-smörjfett till kritiska områden och eliminerar risken för under- eller översmörjning.

  • Mikroprocessorstyrt pulsdoseringssystem
  • Smörjintervall på upp till 12 månader
  • Utbytbara servicesatser
  • Smörjer upp till 8 lager på upp till 6 meters avstånd
  • Förseglad mikroprocessor
  • -15°C till 60°C

Litiumjon-batterier för temperaturer ner till 40°C.

Specialmodeller

Lubri-Cup™ EM-X
Godkänd av UL och ATEX för utrustning som används i explosiva miljöer.

Lubri-Cup™ EM-S, EM-SP
Synkroniserad smörjning som endast aktiveras när maskinen är i drift.

Broschyr smörjmedel

Ladda ner