FKM (Viton)

Viton har extremt bra skydd för mycket höga temperaturer, upp till +250°C kontinuerligt och +300°C temporärt. Ozon och väderbeständigheten är också hög vilket innebär att Viton lämpar sig väl för utomhusapplikationer i extrema miljöer. Dessutom har Viton utmärkt motståndskraft mot vatten, kemikalier, olja och bensin.