ECS-W

ECS-W är ett PTFE-material för planpackningar lämpligt för allmänna tillämpningar med en mängd olika vätskor, starka baser, syror, klor, gaser, vatten, ånga, kolväten, hydrogen och aluminiumklorid.

Specifika egenskaper

  • Högsta temperatur 260°C
  • Lägsta temperatur -210°C
  • Max Tryck 83 bar
  • P x T (bar x ºC) 1200
  • Baserat på en tjocklek av 1,5 mm