ARC SD4i

En avancerad keramkomposit för renovering och skydd av metallytor som är nedsänkta i vätska. Den appliceras normalt med en tjocklek på mellan 250 till 375 µm per skikt. Krympfri, 100% homogen. Färgerna är grå och blå.

ARC SD4i är sammansatt för renovering av metallkomponenter utsatta för extremt korrosiva eller svåra strömningsförhållanden med vätskor. ARC SD4i är en komposit med låg viskositet som är avsedd att sprutas på, men kan även appliceras med roller eller pensel. Denna produkt är konstruerad som ett flerkomponentsystem för att ge förlängd livslängd för industriell utrustning. När ARC SD4i har härdat ger det en högglänsande keramisk yta med ojämförlig motståndskraft mot erosion-korrosion och permeation.

Produktblad ARC SD4i

Ladda ner