ARC S7

ARC S7 är en ytbeläggning bestående av epoxinovolackvinylester med låg halt av flyktiga organiska föreningar avsedd för höga temperaturer i applikationer med aggressiva kemikalier och risk för temperaturväxlingar. Den är mycket beständig mot en lång rad oorganiska och organiska syror och kemiska kolväteföreningar. Produkten använder ett unikt bindemedel
som ger hög beständighet mot temperaturväxlingar upp till 180 °C och samtidigt garanterar god vidhäftning och beständighet mot sprickbildning, delaminering och genomträngning.

ARC S7 kan sprutas på med vanlig högtrycksspruta till en fuktig skikttjocklek på 0,25 – 0,5 mm per skikt. ARC S7 kan också appliceras med pensel och rulle om man använder tunnare skikt. Produkten bör appliceras två gånger så att det färdiga skiktet blir heltäckande och porfritt.