ARC S2(E)

En avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla metallytor. Den appliceras normalt med en tjocklek av 250 µm/skikt. Krympfri, 100% homogen. Färgerna är grå och grön.

ARC S2(E) är sammansatt för renovering av metallkomponenter utsatta för extremt korrosiva eller svåra strömningsförhållanden med vätskor. ARC S2(E) är en komposit med låg viskositet som är avsedd att sprutas på, men kan även appliceras med roller eller pensel. Denna produkt är utvecklad som ett tvåskiktssystem för att ge förlängd livslängd mot slitage/korrosion på industriell utrustning. När ARC S2(E) har härdat ger det en högglänsande keramisk yta med ojämförlig motståndskraft mot erosionkorrosion.