ARC CRC

En avancerad, armerad elastomerisk uretankomposit för reparation och skydd av metallytor som utsätts för erosion och kavitationsangrepp. Den appliceras normalt med en tjocklek på minst 1 mm och kan byggas upp skiktvis till en maximal tjocklek på 6 mm. ARC CRC är krympfri, med en torrhalt på 100 %, och har mörkröd färg.

ARC CRC har en speciell sammansättning som utvecklats med energiabsorberande teknologi för att minska effekterna av de kavitationskrafter som ofta förekommer i pumpanläggningar, vattenkraftverk och marina framdrivningssystem, där metallförluster ofta repareras genom konventionell och kostsam översvetsning och efterslipning. ARC CRC kan användas till att minska kavitationseffekterna eller återuppbygga och avjämna ytor som skadats av kavitation.

Produktblad ARC CRC

Ladda ner