ARC 988

Mycket kemiskt resistent, 100 % torrhalt, ren novolachartsbaserad, kvartsarmerad beläggning för renovering av betongytor. ARC 988 industriell ytbeläggning är utvecklad för att:

  • Renovera ny och gammal betong som brutits ned av kemisk eller fysisk skada.
  • Ersätta syraresistenta kakel/klinker eller beläggningar av fenol, furan, polyester eller betong.
  • Skydda mot koncentrerade syror (98 % svavelsyra), organiska lösningsmedel och alkalier.
  • Appliceras enkelt med spackel.

Produktblad ARC 988

Ladda ner