ARC 897

ARC 897 är en avancerad keramisk komposit för renovering och skydd av metallytor som utsätts för kraftigt slitage, korrosion eller kemiska angrepp.
Kompositen appliceras med en tjocklek på minst 3 mm. Krympfri. 100% homogen. Grå färg.

ARC 897 är sammansatt med en hög koncentration av små keramiska kulor och fina keramiska partiklar och är avsedd för extremt nötande miljö, där
försliten metall ofta renoveras med hjälp av dyra påsvetsningar. ARC 897 kan användas till renovering av slitna metallytor eller för att skapa en nötnings – beständig, offrande slityta som i många fall har bättre prestanda än den ursprungliga metallytan, gummibeklädningen, keramikplattorna eller påsvetsningen. ARC 897 ger en slityta med lång livslängd och bör användas istället för ARC 890 om en tunnare mer lättapplicerad komposit önskas.

Produktblad ARC 897

Ladda ner