ARC 791

100 % torrhalt, tjockfilmsystem, kvartsarmerad (SiO2), mycket kemiskt resistent, modifierad epoxibeläggning som fäster på fuktig betong och som används för renovering av betongyta. ARC 791 industriell ytbeläggning är utvecklad för att:

  • Renoverar betongyta som skadats av kemiskt angrepp eller mekanisk belastning.
  • Ersätta syrabeständiga kakelplattor, epoxibruk, fiberglass och konventionella beläggningssystem.
  • Fäster på fuktig betong och gör underlaget ogenomträngligt för aggressiva kemikalier.
  • Applicera på vertikala underlag med en nominell tft på 6 mm med hjälp av en ARC 797-primer.
  • Appliceras enkelt med spackel.

Produktblad ARC 791

Ladda ner