ARC 5

ARC 5 är en avancerad kompositprodukt för akuta reparations- och bättringsarbeten på metallkomponenter som utsätts för måttligt slitage och korroderande miljö. Produkten kan användas till läcktätning och fyllning av hål samt snabb återuppbyggnad av slitna ytor så att den skadade detaljen kan tas i drift igen snabbare än med konventionell svetsning.

ARC 5 är avsedd för härdning under vatten. Produkten ska normalt appliceras med en tjocklek på minst 3 mm. ARC 5 består till 100% av fasta material, är krympfri och har mellangrå färg.