601(E) Kedjeolja

Chesterton® Kedjeolja 601(E) är och har varit det högkvalitativa lätta smörjmedel som industrin valt att använda i över 30 år. Detta överlägsna smörjmedel utvecklades speciellt för att tränga in i de snäva spalterna mellan bussning och tapp på drivkedjor för att ge smörjning på dessa kritiska ställen. Sedan Kedjeolja 601(E) har trängt in i spalter med snäva toleranser bildas en oljefilm som inte torkar och som ger effektiv smörjning av metallytor under lång tid med ett avsevärt minskat slitage som följd. Användningsområden för Kedjeolja 601(E) kan hittas  inom all industri i såväl produktionsledet som inom underhållssektorn. Används till alla kedjedrifter för monteringsband, till transportörer, förpackningsutrustningar, hisskedjor, länk och rullanordningar, gaffeltruckar, traktorer, maskiner, kedjesågar och för varje applikation som kräver en lätt olja av hög kvalitet. På robotutrustningar fungerar produkten utmärkt både som  smörjmedel och som beläggning för att hindra svetssprut från att fastna.

Produktblad Kedjeolja 601(E)

Ladda ner