553

Miljösäker flänspackning.
Kombinerar ekologisk sammansättning med utmärkta tätningsegenskaper och är specialkonstruerad för att hålla miljön fri från farliga ämnen.

  • Kan användas i ånga, kemikalier och diverse olika kolväten.
  • Utmärkt universalpackning.
  • Till höga temperaturer och tryck.