477-1T

CHESTERTON 477-1T boxpackning för pumpar utvecklades för tuffa applikationer inom papper- och pappersmassaindustrin som massaupplösare, ångbasningskärl, hög- och lågtrycksmatare, etc.

Specifika egenskaper

  • CHESTERTON 477-1T är en kolgarnpackning impregnerad med PTFE för att inte förorena eller färga av sig.
  • Unikt oorganiskt blockeringsmedel stoppar genomträngning av gas/vätska.
  • Molybdenbaserad korrosionsinhibitor förhindrar korrosion.

Produktblad 477-1T

Ladda ner