294 CSD

Chestertons 294 CSD är en snabbverkande avfettare av väsentliga utrustningskomponenter för industribruk. Den innehåller inga klorerade, aromatiska ämnen eller lösningsmedel där  toxicitet är ifrågasatt. Produkten är utformad att snabbt penetrera och bryta igenom smuts, sot, olja, fett, asfalt, adhesiva ämnen samt andra föroreningsmedel så att tiden för såväl  driftstopp som mekaniskt underhåll kan reduceras.

294 CSD-produkten har formulerats att vara snabbt avdunstande och ha lågt residuinnehåll så att dyrbara driftstopp kan förhindras. Produkten är kompatibel med de flesta ytor och kan  rengöra ett brett intervall av smutsämnen inom industrin.

294 CSD-produkten är en för allmänna ändamål avsedd avfettare för underhåll och är utmärkt vid borttagning av  smörjmedelsavfall före underhåll eller omsmörjningsprocedur. Rengör optiska och elektriska komponenter, avlägsnar skrivarbläck, hartser och polymerer. Det ska iakttas normala  försiktighetsåtgärder vid hantering av brandfarlig vätska.

294 CSD-produkten ska ej användas på strömsatt elektrisk utrustning eller nära antändningskälla.

Produktblad 294 CSD

Ladda ner