235 SSC

Chesterton® 235 SSC är ett koncentrerat högalkaliskt flytande avfettningsmedel som snabbt och effektivt tränger igenom fett och smuts. Produkten kan spädas efter behov för att passa alla typer av rengöring. Chesterton 235 SSC avlägsnar fett, olja, skärvätskor och andra kraftiga industriföroreningar från detaljer och utrustning vid tillverkning samt från hårda ytor såsom betonggolv, murade väggar, borriggar, motorblock, järnvägsutrustning, byggnadsutrustning och utrustning för papperstillverkning. Tillsammans med ånga tränger det igenom många föroreningar som normalt kräver en lösningsbaserad produkt. Produkten blandar sig lätt med vatten och ger inga olösta rester. Det är biologiskt nedbrytbart och innehåller inga fosfater som medför förorening av vattendrag.

Produktblad 235 SSC

Ladda ner