18K, 19K

Lagerband för hydrauliska och pneumatiska applikationer. Avancerade utbytbara lagerband för cylindrar.

  • Värmestabiliserad nylon – samma bärkraft som brons
  • Utbytbara lager förhindrar kontakt metall mot metall och ökar utrustningens livslängd
  • Minskar radiella rörelser och ökar därmed tätningens livslängd
  • Delad konstruktion ger mindre stopptid

Produktblad 18K, 19K

Ladda ner

Katalog Polymer Seals

Ladda ner