1622

Ventilpackning för låga utsläpp. Packning med utsläppskontroll för spärrventiler.

CHESTERTON 1622 Emissionspackning har en konstruktion som minskar ventilutsläppen och överträffar dagens utsläppsgränser för raffinaderier samt petrokemisk och kemisk industri.
Garanterad tätning på mindre än 100 ppm i 5 år enligt EPA, metod 21.

  • Extremt låga utsläpp.
  • Brandsäker
  • Förpackad på spole.
  • Klarar höga tryck.

Broschyr 1622 (engelska)

Ladda ner

Produktblad 1622 (svenska)

Ladda ner