Smörjpasta

Mindre friktion och nötning i tillämpningar med extremt hög belastning.

Chesterton smörjmedel för tillämpningar med extremt hög belastning övergår inte i vätskeform trots mycket höga tryck och temperaturer.

  • Mikroskopiska fasta partiklar – stryks inte av
  • Låg friktionskoefficient
  • Förhindrar nötning, skavning och kärvning

1 produkt

1 produkt