Smörjmedel

Chesteron har ett smörmedelsprogram som ger dig tillgång till all kompetens och support som behövs för hela produktionsprocessen och allt underhållsarbete. Chestertons expertteam specialutvecklar smörjmedel för just dina industritillämpningar.

 • Energiproduktion
 • Pappersmassa och papper
 • Vatten och avloppsvatten
 • Kemiska processer
 • Raffinaderier
 • Livsmedel, drycker och läkemedel
 • Träförädling
 • Bearbetning av stål, aluminium och andra metaller
 • Gruvindustri
 • Textilindustri

Chestertons smörjmedelsprogram erbjuder:

 • Ökad livslängd för utrustningen
 • Bättre driftsäkerhet
 • Ökad produktivtet
 • Lägre kostnader
 • Högre lönsamhet