Metallkompositer

Industriell utrustning används i tuffa miljöer som angriper komponenter och strukturer av metall och kan försämra både tillförlitligheten, säkerheten och lönsamheten. För att lösa sådana problem på ett effektivt sätt måste du inte bara välja en förstklassig produkt som ARC utan dessutom ett bra företag som kan leverera nödvändig support.

 

Chesterton förstår de här problemen och kan rekommendera effektiva
och långsiktiga lösningar.

 

Chesterton har sedan mitten av 80-talet utvecklat produktserien ARC Metal Composite Systems (MCS), ett kompositsystem för metaller som förser din bransch med förstklassiga lösningar som skyddar mot erosion, korrosion, slitage och kemikalieangrepp.

 

Vi erbjuder helt VOC-fria kompositer som har en torrhalt på 100% och är
lämpliga för en lång rad olika industritillämpningar, bland annat:

 

  • Akut reparation och ytrenovering
  • Erosion/korrosion vid höga temperaturer
  • Tillämpningar med nötande slagpåkänning och kraftigt slitage
  • Svåra tillämpningar med kemikaliebad och exponering
    för korrosiva ångor