Mekaniska tätningar

Våra tätningar är lämpliga för standardisering. De är enkla att montera samt ger låga totalkostnader genom ett variabelt renoveringssystem.

Med utföranden såsom komponent-, patron-, delade samt gastätningar ges möjligheten att kunna uppgradera pumpar och omrörare till säkrare drift och längre drifttider.