Betongkompositer

Betong används inom industrin som ett byggnadsmaterial för tankar, fabriksgolv, dränerings diken, rör, rännor, invallningsdiken samt
fundament för pumpar och tankar. Trots det förbises ofta skyddet mot
reaktiva kemikalier och exponering för aggressiva ämnen.

 

Effektivt skydd av betongytor kräver inte bara att man väljer en bra
produkt, det är minst lika viktigt att man väljer ett bra företag, som har
lång erfarenhet av betong, tar reda på vad du behöver och levererar en
bra lösning som fungerar på lång sikt.

 

Chesterton har sedan mitten av 80-talet år utvecklat ARC Concrete Composite Systems (CCS), ett komposit system för betong som ger branschledande skydd
mot genomträngning och kemikalieangrepp.