Chesterton

Servicecenter

ProSeal AB har ett Servicecenter beläget i Karlstad, certifierat av Chesterton att utföra renoveringar av deras produkter.

Vi utför kompletta renoveringsarbeten av; pumpar, omrörare, växellådor, mekaniska axeltätningar inkl läppning, laseruppriktning efter utfört arbete, cylinderrenoveringar, hydraulik och pneumatik. Våra Servicetekniker utför även jobb ute på plats hos kund. Vi vill med detta kunna erbjuda inte enbart en produkt, utan även en säker funktion ur vårt sortiment av Chestertons tätningsprodukter.

Tätningsrenovering  

Tätningsrenovering

I vår serviceverkstad renoverar vi mekaniska tätningar av alla fabrikat. Vi förfogar över en komplett verkstad för renovering av mekaniska tätningar.

Läppning  

Läppning

Med våra dubbla läppmaskiner har vi en mycket stor kapacitet för att kunna möta våra kunders behov. Alla läppade ytor kontrolleras med heliumljus. Vi arbetar utifrån en tolerans av 1-3 heliumljusband.

Provtryckningsmaskin  

Provtryckningsmaskin

Vi har utvecklat en utrustning för att kunna kontrollmäta den mekaniska patrontätningen. Med detta instrument kan vi både mäta undertryck och övertryck. Detta instrument är framtaget för att ytterligare säkerställa kvalitén på våra renoveringar.

Servicetekniker  

Servicetekniker

När ni har behov av reparation och underhåll i er verksamhet kan vi med vår utrustning utföra underhåll på era tätningsutrustningar i fält. Våra tekniker har stor erfarenhet när det gäller renovering av roterande utrustning gällande lagerteknik, boxpackning och mekaniska tätningar. Kontakta oss för att planera in våra besök hos er.

Våra tekniker har möjlighet att med jämna mellanrum besöka er verksamhet för att underhålla era applikationer. Vi har i vårt fältarbete lagt i denna service för er kunder. Allt förebyggande arbete dokumenteras och presenteras för er som kund. Det finns mycket pengar att tjäna med schemalagt underhåll.

Uppriktning  

Uppriktning

Vi utför uppriktning av pumpar, växellådor samt annan utrustning i behov av parallellitet. Vi har möjlighet att med kort varsel utföra fältuppriktning i er verksamhet. Kontakta Servicecentrat ifall ni vill veta mer.