Chesterton

Våra tjänster

ProSeal’s strategi inom industribranscherna är att vi kombinerar lokal service med process- och anläggningskunnande med hela ProSeal’s samlade tekniska resurser och erfarenheter från liknande anläggningar för att hjälpa kunden att utveckla sin industri. Detta skapar en flexibel arbetsmiljö och effektiva lösningar.

För våra kunder är det viktigt att ha säkerställda resurser och kompetens. Våra kundrelationer får allt oftare karaktären av partnerskap.

Tjänster som vi utför är industriell service, tillverkning av maskindetaljer, ombyggnationer och uppgradering av maskiner samt maskinflyttar. Vi jobbar också med pumpreparationer, uppgraderingar, ompackningar, växellådsbesiktningar och renoveringar. Vi erbjuder också utbildning i pumpteknik och tätningsteknik.