Chesterton

Produkter

Profiler

Profilvalet är avgörande för vilken funktion cylindern har. Cylinderns beskaffenhet, temperatur samt många andra faktorer avgör vilket profilval man kan göra. Klicka på profilerna nedan ifall du vill veta mer om respektive profil.