Chesterton

Produkter

Boxpackning

Vi lagerför ett brett sortiment av boxpackning. Chesterton har introducerat helt unika material, smörjda med av Chesterton konstruerade blockeringssmörjmedel. Dessa packningar är lämpliga för uppgradering av era befintliga boxpackningslösningar.

Uppgradering innebär mindre läckage, lägre vattenförbrukning samt minskat slitage på er utrustning. Dessa faktorer ger er en bättre totalekonomi.